ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

δυάς κατασκευαστική

Διεύθυνση:Νικάνωρος 36
Χαριλάου
Θεσσαλονίκη 54250
Τηλέφωνο:2310 420888
2310 317565
FAX:2310 317527
e-mail:info@dyas.com.gr