ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες - προμελέτες
  • Σύνταξη πλήρους φακέλου και έκδοση οικονομικής άδειας
  • Μελέτες κατασκευής
  • Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη ιδιωτικών έργων
  • Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη κτιριακών έργων : Βιοτεχνικών, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων
  • Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη ιδιωτικών έργων με την μέθοδο της "αντιπαροχής"
  • Ανακαινήσεις και μεταρυθμίσεις κτιρίων, γραφείων, καταστημάτων και διαμερισμάτων